Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Khóa tập huấn Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại xã Hòa Phú từ ngày 05/7/2016-09/7/2016

Thứ sáu - 08/07/2016 11:07
Trong khuôn khổ dự án Tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam. Ban quản lý dự án "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng " thành phố Đà nẵng phối hợp với UBND xã Hòa Phú tổ chức khóa tập huấn tại các thôn trên địa bàn xã Hòa Phú
Nhằm mục đích giúp chủ động ứng phó với thiên tai, đặc biệt tình hình thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, không tuân theo quy luật, ngoài việc tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được thì trong thời gian tới. nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân trong việc triển khai có hiệu quả: "Đề án Nâng cao năng lực cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009.
Với mục tiêu "Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và người dân ở các làng, xã nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường do thiên tai gây ra, góp phần bảo đảm phát triển bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh", Đề án Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đề cao vai trò của người dân trực tiếp tham gia, đóng vai trò trung tâm từ việc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
 

Bản chất của dự án là giải quyết các yếu tố rủi ro vì thiên tai từ dưới lên trên, nghĩa là bắt đầu từ những người dân tại các địa phương - đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đồng thời cũng chịu nhiều rủi ro nhất nếu có thiên tai xảy ra. Đây là giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai thiết thực, đảm bảo tính bền vững, kịp thời và hiệu quả.
 

Khóa tập huấn diễn ra trong 5 ngày với mục tiêu:

- Học viên được tăng cường kỹ năng về đánh giá rủi ro thiên tai (ĐGRRTT) và lập kế hoạch PCTT cấp thôn

- Lập danh sách tập huấn viên Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (QLRRTT DVCĐ) cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) cấp xã và nhóm cộng đồng cấp thôn.
Nội dung chương trình bao gồm:

Phần 1: Các thông tin cơ bản về QLRRTT DVCĐ

Trong phần này các học viên được học về các khái niệm cơ bản về: rủi ro thiên tai, QLRRTT DVCĐ, cấp độ rủi ro thiên tai,...Và sự cần thiết phải có sự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Phần 2: Đánh giá rủi ro thiên tai

- Kiến thức cơ bản về đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng dồng
- Các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
- Công cụ kiểm tra kỹ năng huy động sự tham gia trong đánh giá rủi ro thiên tai

Phần 3: Kế hoạch phòng, chống thiên tai

Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp thôn
Khóa tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, sau khóa học các học viên đã có thể:

- Hiểu và trình bày được các kiến thức cơ bản liên quan đến Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (QLRRTT DVCĐ) các khái niệm cơ bản, các bước QLRRTT, ĐGRRTT, quy trình lập kế hoạch…

- Sử dụng tốt các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai và lập KH PCTT cấp thôn

Một số hình ảnh trong khóa tập huấn:
 

Nguồn tin: UBND xã

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

APEC VIỆT NAM 2017

Hình ảnh hoạt động

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA PHÚ
Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Email: ubndxahoaphu@danang.gov.vn
ĐT: 0236 3846470
Tổ kỹ thuật: Văn phòng UBND
Xem bản: Desktop | Mobile