Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

UBND thành phố Đà Nẵng cấm sử dụng Yahoo, Gmail trao đổi công việc

Thứ ba - 10/06/2014 22:11
UBND thành phố Đà Nẵng cấm sử dụng Yahoo, Gmail trao đổi công việc

UBND thành phố Đà Nẵng cấm sử dụng Yahoo, Gmail trao đổi công việc

Ngày 27/5/2014, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo đó,  văn bản đã chỉ rõ việc sử dụng các hộp thư điện tử công cộng như Gmail, Yahoo mail,…trong hoạt động công vụ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn và an ninh thông tin và vi phạm nhiều quy định của Trung ương và địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các cấp gương mẫu sử dụng hộp thư điện thành phố (@danang.gov.vn) trong quản lý, điều hành, trao đổi văn bản và quyết liệt chỉ đạo công chức, viên chức trong đơn vị không sử dụng thư điện tử công cộng trong công việc dưới mọi hình thức.

Chỉ thị cũng đưa ra hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức không nghiêm túc chấp hành, chỉ được đánh giá tối đa hoàn thành khá nhiệm vụ trong tháng nếu vi phạm.

Được biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng, đặc biệt là các thông tin có liên quan đến hoạt động công vụ cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Hiện nay, Việt Nam bị xếp vào nhóm 10 quốc gia có nguy cơ cao về mất an toàn thông tin. Do đó, giải quyết vấn đề trên cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2014.

Nguồn tin: www.noivu.danang.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

APEC VIỆT NAM 2017

Hình ảnh hoạt động

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA PHÚ
Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Email: ubndxahoaphu@danang.gov.vn
ĐT: 0236 3846470
Tổ kỹ thuật: Văn phòng UBND
Xem bản: Desktop | Mobile