Trang nhất » Nông thông mới » Quy hoạch

Quy hoạch nông thôn mới xã Hòa Phú

Thứ năm - 08/08/2013 11:04
Quy hoạch nông thôn mới xã Hòa Phú

Quy hoạch nông thôn mới xã Hòa Phú

Thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2011 - 2025. Năm 2012 UBND xã đã phối hợp với Viện quy hoạch thành phố Đà Nẵng, phòng Công thương Hòa Vang hoàn thành quy hoạch tổng thể xây dung NTM Hòa Phú.
Qui hoạch nông thôn mới đáp ứng các chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước,đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn. Vì vậy trong thời gian qua UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khảo sát, rà soát các nộ dung cụ thể như
-    Quy hoạch định hướng phát triển không gian;
-    Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ;
-    Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới;
-    Quy hoạch phát triển các khu dân cư và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.
Các nội dung và yêu cầu phải phù hợp với Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng chính phủ.

Tác giả bài viết: tc

Nguồn tin: UBND xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

APEC VIỆT NAM 2017

Hình ảnh hoạt động

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA PHÚ
Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Email: ubndxahoaphu@danang.gov.vn
ĐT: 0236 3846470
Tổ kỹ thuật: Văn phòng UBND