Trang nhất » Nông thông mới » Tin hoạt động

NÔNG THÔN MỚI HÒA PHÚ – NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Thứ hai - 18/01/2016 21:55
Hòa Phú là một xã miền núi nằm ở phía tây của huyện Hòa vang, thành phố Đà nẵng. Với tổng diện tích tự nhiên trên toàn xã khoảng 90km2. Có quy mô dân số nhỏ với 1260 hộ 4868 khẩu chia làm 10 thôn, trong đó có 137 hộ 501 khẩu đồng bào dân tộc Cơtu. Nhân dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chiếm khoảng 70%, dịch vụ chiếm 25% còn lại là TTCN và các hình thức tổ chức sản xuất khác.
Bắt đầu thực hiện các chủ trương của Trung ương về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hòa Phú đang ở điểm xuất phát thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao đến 32,8%. Cơ sở hạ tầng của xã chưa đồng bộ, thương mại dịch vụ, du lịch chưa phát triển, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, chưa đủ sức phát triển mạnh sản xuất hàng hóa. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đường giao thông, nhà họp thôn, thiết chế văn hóa, trường học… chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. Qua rà soát đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia năm 2010, Hòa Phú chỉ đạt 9/19 tiêu chí, còn 10 tiêu chí chưa đạt, trong đó có một số tiêu chí rất khó đạt được như tiêu chí về hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, thu nhập…
Năm 2012, thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố”. Và hơn hết, nhận thấy việc xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt xã nghèo, nâng cao đời sống người dân. BCĐ NTM xã đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, xác định rõ những tiêu chí nào dễ để làm trước, khó làm sau, có kế hoạch phân kỳ thời gian phấn đấu hoàn thành từng tiêu chí. Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung trọng tâm, cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy quá trình triển khai cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Với đặc đặc điểm về thành phần dân tộc, trình độ, năng lực của một bộ phận người dân còn thấp, tâm lý trông chờ ỷ lại vào Nhà nước vẫn còn nặng nề. BCĐ NTM xã xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi đầu và thường xuyên trong suốt quá trình xây dựng NTM. Sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ của người dân là yếu tố quyết định sự thành công của chương trình. Theo đó, cùng với các văn bản chỉ đạo điều hành, UBND xã đã tổ chức lễ phát động lớn vào ngày 25 tháng 4 năm 2012 với hơn 3000 người tham gia, để kêu gọi sự đồng lòng và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM.
Thành phố tặng Có thi đua đơn vị xuất sắc năm 2014

Trên cơ sở Đề án NTM đã được UBND huyện phê duyệt, năm 2013 Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo triển khai trên tất cả các tiêu chí, có kế hoạch rà soát từng tiêu chí để đưa vào thực hiện hiệu quả. Cuối năm đạt 15/19 tiêu chí, tăng 02 tiêu chí (thu nhập và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%) so với năm 2012 ( tiêu chí hộ nghèo không đạt theo chuẩn của thành phố). Năm 2014, còn lại 4 tiêu chí (cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, hình thức tổ chức sản xuất và hộ nghèo). Đảng ủy xác định dù không nằm trong danh sách các xã Huyện giao phấn đấu về đích NTM và các tiêu chí còn lại rất khó để hoàn thành. Nhưng ngay từ đầu năm Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo trong năm 2014 phải quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại. Để có cơ sở thực hiện, BCĐ xã có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí một, hằng tuần họp giao ban đánh giá tiến độ thực hiện và có kế hoạch thực hiện trong tuần. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị để đưa xã về đích NTM năm 2014 UBND xã đã tiến hành hành thực hiện rất nhiều biện pháp như:
Về thực hiện tiêu chí hộ nghèo: UBND tiến hành rà soát, phân loại từng đối tượng nghèo để có cách hỗ trợ phù hợp giúp thoát nghèo bền vững. Cuối năm 2013, tổng số hộ nghèo toàn xã chiếm 10,5%. Nhờ có cách làm phù hợp, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ về phượng tiện, con vật nuôi sinh kế, vốn vay sản xuất kinh doanh. Đến cuối năm 2014 số hộ nghèo còn lại của xã là 40 hộ chiếm tỉ lệ 3,3%.
 
Bộ chỉ huy quân sự thành phố tặng phương tiện sinh kế cho hộ nghèo xã Hòa Phú năm 2014
 
Về thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: phân công cán bộ đứng điểm trực tiếp về triển khai họp dân vận động hiến đất, nộp tiền đối ứng để xây dựng nhà họp thôn đạt chuẩn.
 Khu văn hóa thể thao thôn An Châu, xã Hòa Phú


Nhà Gươl truyền thống của đồng bào Cơ tu thôn Phú Túc
 
Về thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất: Đổi mới hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp, bố trí cán bộ trẻ đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm HTX tạo nguồn lực góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho HTX. Thành lập các tổ hợp tác nấu rượu cần, nuôi bò chất lượng cao, ươm keo giống đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, giải quyết được nhiều lao động nông nhàn tại địa phương.
 Cây thanh long ruột đỏ phát triển tốt ở thôn An Châu

 

Mô hình ươm cây keo tai tượng ở thôn Hòa Hải
 
Về thực hiện tiêu chí môi trường: Tập trung chỉ đạo các hộ xây dựng hoàn thành 306 công trình vệ sinh tự hoại đặc biệt là 66 hộ đồng bào Cơ tu thôn Phú Túc. Đểlàm được vấn đề này BCĐ xã phân công cán bộ đứng điểm từng thôn, phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể tuyên truyền vận động và giúp đỡ bằng nhiều hình thức để nhân dân làm hoàn thành CTVS. Cuối năm 2014, 100% hộ dân trên địa bàn xã đã có công trình vệ sinh đạt chuẩn, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Bên cạnh đó, xã triển khai đề án thu gom rác thải, vận động nhân dân phân loại, thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại nguồn. Định kỳ hàng tháng tổ chức các đợt kiểm tra về môi trường trên toàn địa bàn xã. Các đoàn thể: nông dân, Phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh... ra quân tham gia tích cực và duy trì thường xuyên phong trào ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp.
 
Ra mắt câu lạc bộ tình nguyện môi trường xã Hòa Phú

Nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường
 
Trải qua 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Hòa Phú cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được thành phố công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời được thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xây dựng NTM. Hôm nay Hòa Phú khác xưa rất nhiều, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn được đổi mới, thay đổi từ những con đường, ngõ xóm, nhà cửa khang trang thu nhập của nhân dân tăng lên nhiều lần hơn trước… Có được kết quả như vậy, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị còn có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo và các đơn vị dân vận ở thành phố, sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND Huyện, các phòng chuyên môn của huyện.
 
UBND Thành phố tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho UBND xã và công an xã
 
 Để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phát huy hiệu quả bền vững, toàn thể cán bộ và nhân dân của xã vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt như: Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông và các công trình phục vụ dân sinh, chăm sóc nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế: nhân rộng mô hình trồng thanh long ruột đỏ, nuôi dê và gà thả vườn,  nấu rượu cần Phú Túc, ươm keo giống...
Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường. Duy trì phong tràoTDDKXDĐSVH và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm văn hóa thể thao. Tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp hàng tuần và các hoạt động gắn với thực hiện “Năm Văn hoá, văn minh đô thị”.  Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội, kiện toàn bộ máy hoạt động ở thôn. Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.
 
Để bức tranh nông thôn mới ngày càng khởi sắc, trong những năm tiếp theo Hòa Phú sẽ tiếp tục vận động và phát huy nội lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững không chỉ có đường giao thông rộng mà còn phải xanh hơn và đẹp hơn. Với mục tiêu đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vật chất, cũng như tinh thần của người dân, xây dựng xã nhà ngày một văn minh, giàu đẹp đúng nghĩa là “nông thôn mới”./.

Tác giả bài viết: Thu Nguyệt

Nguồn tin: UBND xã

Những tin cũ hơn

 

APEC VIỆT NAM 2017

Hình ảnh hoạt động

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA PHÚ
Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Email: ubndxahoaphu@danang.gov.vn
ĐT: 0236 3846470
Tổ kỹ thuật: Văn phòng UBND