menu_WAR_hoaphuportlet_INSTANCE_hmTe4fLJFzfT

Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú công khai bộ thủ tục hành chính của các Sở, ban nghành thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực; Tài nguyền & Mộ trường, Văn hóa & Thể thao; Nội vụ; Giao thông vận tải; Tư pháp - Hộ tịch