menu_WAR_hoaphuportlet_INSTANCE_hmTe4fLJFzfT

Sáng ngày 25/10/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.